Jak zdiagnozować zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to grupa chorób psychicznych, które mogą mieć wpływ na Twoje życie. Mogą powodować problemy w związkach i wpływać na poczucie własnej wartości.

W celu zdiagnozowania zaburzeń osobowości pracownik służby zdrowia wykorzysta kryteria zawarte w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych, wydanie piąte (DSM-5). Może również przeprowadzić badanie fizyczne lub badania krwi, aby wykluczyć problemy medyczne.

Symptomy

Zaburzenia osobowości to stany zdrowia psychicznego, które powodują problemy z radzeniem sobie, zarządzaniem relacjami oraz myśleniem i zachowaniem w sposób, który nie pasuje do tego, jak ludzie zachowują się normalnie. Mogą być łagodne lub poważne i mogą mieć długotrwały wpływ na życie osoby dotkniętej zaburzeniem.

Wielkie zaburzenia osobowości są wywoływane przez kombinację czynników genetycznych i środowiskowych. Obejmują one ludzi i miejsca, w których dana osoba dorastała, jej własne pochodzenie i wydarzenia, które miały miejsce w jej życiu.

Objawy różnych zaburzeń osobowości mogą się znacznie różnić i mogą ulec poprawie z czasem. Do najczęstszych objawów należą: skrajna niestabilność emocjonalna, impulsywne zachowanie, słaba samokontrola i niestabilne relacje z innymi. Mogą to być również lęki przed odrzuceniem lub emocjonalnym opuszczeniem, a także impulsy do samookaleczania.

Historia

Zaburzenia osobowości są źródłem silnych kontrowersji od czasu ich pierwszego opisania. Psychiatrzy kwestionowali zasadność łączenia modeli typologicznych i wymiarowych, a kwestia ta była głównym tematem podczas przygotowywania Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-5).

Chociaż uważano, że zaburzenia osobowości są trwałe i nieprzemijające, przekonania te są obecnie kwestionowane przez psychiatrów, psychologów i naukowców społecznych. Zamiast tego uważa się, że ewoluują i dostosowują się do zmian środowiska.

Koncepcja charakteru, czyli charakterystycznych cech indywidualnych osoby, jest również ważnym aspektem historii zaburzeń osobowości. Na przestrzeni wieków zaproponowano kilka teorii osobowości, w tym te oparte na teorii humoralnej.

Na początku XIX wieku Philippe Pinel, Jean-Etienne Dominique Esquirol i James Cowles Prichard jako pierwsi opisali nieprawidłowe typy osobowości. Ich opisy były mieszanką szkiców literackich, winiet klinicznych i list kryteriów. Obecnie opisy te określa się mianem „kategorii diagnostycznych”

Badanie fizyczne

Badanie fizyczne może być bardzo użytecznym narzędziem w diagnozie zaburzeń osobowości. Obejmuje ono obserwację i badanie nerwów czaszkowych, funkcji motorycznych, funkcji sensorycznych i odruchów pacjenta.

Może również obejmować badanie toksykologiczne. Polega ono na sprawdzeniu, czy pacjent nie nadużywa substancji i nie jest odurzony, co może powodować pewne objawy zaburzeń osobowości.

Narzędzia te są jednak podatne na fałszywe diagnozy, ponieważ często są zbyt szerokie lub opierają się na uogólnionych cechach. Z drugiej strony, stwierdzono, że inwentarze są umiarkowanie skorelowane z ocenami wymiarowymi opartymi na półstrukturalnych wywiadach klinicznych.

Badanie fizyczne jest trudne do oceny pod względem czułości i specyficzności, ponieważ wpływa na nie wywiad i współistniejące wyniki badań fizycznych. Na przykład ocena, czy zgrubienie palców jest obecne, czy nie, charakteryzuje się znaczną zmiennością międzyobserwacyjną i jest mniej czuła niż stopniowanie natężenia odgłosów oddechowych.

Testy

Istnieje wiele różnych testów, które można wykorzystać do diagnozowania zaburzeń osobowości. Niektóre z nich to kwestionariusze i wywiady.

W przeszłości istniały problemy z oceną zaburzeń osobowości w sposób standaryzowany. Opracowano nowe instrumenty, które to umożliwiają, takie jak International Personality Disorder Examination (IPDE).

Indywidualne badanie osobowości (IPDE) jest półstrukturalnym wywiadem, który pozwala na diagnozę głównych kategorii zaburzeń osobowości przy użyciu kryteriów DSM-10 i ICD-10. Innymi testami, które mogą być używane do diagnozowania zaburzeń osobowości, są Profil Zaburzeń Psychiatrycznych (PoPD), Wywiad Diagnostyczny dla Osób z Pogranicza i inne. Są to kwestionariusze do samodzielnego wypełnienia i zwykle są podawane przez lekarza lub innego specjalistę od zdrowia psychicznego.

Oceń artykuł: Jak zdiagnozować zaburzenia osobowości?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5