Czy test sanco może się mylić?

W tym artykule zastanowimy się, czy domowy test COVID-19 może dać wynik fałszywie pozytywny. Dzieje się tak, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że masz w nosie smarki, włosy, krew lub inne dodatki, które mogą zakłócić zdolność testów antygenowych do wychwycenia białek SARS-CoV-2.

1. Test opiera się na 23 chromosomach.

Czy test sanco może się mylić?

Test sanco opiera się na 23 chromosomach, które są zorganizowane w pary. Test mierzy proporcje każdego chromosomu w próbce krwi. Ocenia ryzyko wystąpienia trisomii płodu (21, 18 i 13) oraz mikrodelecji > 2,5Mb (zespoły DiGeorge’a, Wolfa-Hirschhorna, Smitha-Magenisa i 1p36).

Test kariotypu może również wykryć nieprawidłowości w liczbie lub strukturze chromosomów. Jednakże test sanco jest bardziej specyficzny, co oznacza, że może być bardziej wiarygodny.

Test sanco jest nieinwazyjny, więc jest bezpieczny i skuteczny. Ma bardzo wysoką dokładność (99,5%). Wskaźnik fałszywych wyników pozytywnych wynosi mniej niż 0,1%. Jest zalecany dla kobiet, u których zdiagnozowano chorobę genetyczną lub dla kobiet starających się zajść w ciążę.

2. Bazuje na 23 chromosomach.

Test bazuje na 23 chromosomach, w tym wszystkich trisomiach i monosomiach. Sprawdza, czy nie ma wielu różnych zaburzeń genetycznych, a w przypadku ich wykrycia bada DNA dziecka.

Test SANCO wykorzystuje najnowszą i najdokładniejszą technologię sekwencjonowania firmy Illumina, światowego lidera w dziedzinie sekwencjonowania następnej generacji. Posiada certyfikat CE IVD i jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

Jest to nieinwazyjne, prenatalne badanie genetyczne. Wykorzystuje próbkę krwi, aby sprawdzić, czy nie ma zaburzeń genetycznych, które mogą mieć wpływ na dziecko.

Test ten może być stosowany do diagnozowania szerokiego zakresu zaburzeń genetycznych, od zespołu Downa po nieprawidłowości chromosomowe. Jest również stosowany do wykrywania wad wrodzonych lub opóźnień rozwojowych.

Jest to bardzo szybki test, który można wykonać w wielu laboratoriach na całym świecie. Jest to również jeden z najszybszych testów NIPT dostępnych w Polsce. Jest to również laboratorium rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

3. opiera się na 23 chromosomach.

Czy test sanco może się mylić?

SANCO to nieinwazyjne prenatalne badanie genetyczne. Bazuje na 23 chromosomach, głównie 1p36, i charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem dokładności >99,5% (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Test sanco to nieinwazyjny genetyczny test przesiewowy na obecność RhD w ciąży, wykonywany w nowym laboratorium Genomed w Warszawie. Test posiada akredytację EMQN (European Molecular Quality Network) na cały proces technologiczny.

W przypadku pozytywnego wyniku testu sanco, kobieta powinna mieć wykonane badanie ultrasonograficzne w celu ustalenia, czy dziecko ma nieprawidłowości chromosomalne. W zależności od wyniku, amniopunkcja może być konieczna lub nie.

Jeśli nie ma żadnych nieprawidłowości, test uznaje się za normalny i nie ma potrzeby wykonywania amniopunkcji. Jeśli jednak wyniki SANCO Plus wskazują na istnienie ukrytego problemu genetycznego, najlepiej omówić to z lekarzem.

4. Test opiera się na 23 chromosomach.

Test SANCO Plus daje najbardziej wszechstronny obraz genomu płodu. Ocenia wszystkie 23 pary chromosomów. Określa ryzyko wystąpienia ponad 430 zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mb dla wszystkich chromosomów autosomalnych, co odpowiada rozdzielczości kariotypu z płynu owodniowego (po amniopunkcji).

Test SANCO określa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości genetycznych powodujących poronienie, stan przedrzucawkowy, IUGR i niską masę urodzeniową. Umożliwia również wczesne wykrycie raka u kobiety w ciąży.

Test SANCO łączy standardowy test PAPP-A z USG genetycznym. Jest zalecany dla kobiet w ciąży, u których występuje wysokie ryzyko poronienia lub innych problemów prenatalnych z powodu mutacji chromosomowych. Stosuje się go również w celu wykrycia rzadkiej choroby dziedzicznej zwanej RhD, która powoduje deformacje płodów i wpływa na ich rozwój.

Oceń artykuł: Czy test sanco może się mylić?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5