Duplikat czy kopia świadectwa pracy 2023?

Departament Pracy (DOL) może wydać duplikat lub kopię zatwierdzonego świadectwa pracy na wniosek United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Wniosek taki musi zawierać dokumentację potwierdzającą złożenie wniosku wizowego lub petycji wizowej.

Ten duplikat musi być wydany w ciągu 5 lat od daty złożenia oryginalnego stałego certyfikatu pracy.

Co to jest duplikat lub kopia certyfikatu pracy?

Duplikat lub kopia certyfikatu pracy jest dokumentem, który zawiera te same daty złożenia i wygaśnięcia, co oryginalny zatwierdzony certyfikat pracy. Dokument ten jest ważny dla posiadacza oryginalnego certyfikatu, ponieważ pozwala mu kontynuować pracę po utracie lub uszkodzeniu certyfikatu pracy. Jeśli chcesz uzyskać kopię swojego świadectwa pracy, musisz wiedzieć, jak złożyć wniosek i co w nim zawrzeć.

Wniosek o wydanie duplikatu musi być złożony przez beneficjenta, wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub agenta do urzędnika certyfikującego, który wydał oryginalne stałe świadectwo pracy, i musi zawierać dokumentację potwierdzającą złożenie wniosku o wizę lub petycji wizowej przez urzędnika konsularnego lub imigracyjnego. Wniosek musi również zawierać numer ambasady lub konsulatu USA lub numer śledzenia sprawy przez USCIS, który jest związany z wnioskiem wizowym lub petycją.

Jak złożyć wniosek o duplikat lub kopię świadectwa pracy

W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie duplikatu lub kopii świadectwa pracy. Na przykład, jeśli jesteś w trakcie ubiegania się o zieloną kartę, a oryginalny certyfikat pracy został zgubiony lub zniszczony, możesz poprosić DOL o wydanie duplikatu. Jest to tak zwany duplikat certyfikatu pracy PERM (Program Electronic Review Management) i jest on dostępny dla wnioskodawców, którzy złożyli ETA Form 9089 permanent labor certification w dniu lub po 28 marca 2005 roku.

Gdy złożysz wniosek o duplikat PERM, DOL wyśle do wnioskodawcy lub przedstawiciela beneficjenta zawiadomienie Request For Evidence (RFE) w celu uzyskania ich podpisu na certyfikacie PERM. Powinieneś być przygotowany na dostarczenie ETA-9089 podpisanego przez Ciebie i Twojego przedstawiciela, a także kopii zawiadomienia RFE. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz odmowę. Odmowa uniemożliwi Ci złożenie wniosku PERM w USCIS.

Jak wystąpić o duplikat lub kopię świadectwa pracy

Duplikat lub kopia świadectwa pracy 2023

Aby uzyskać duplikat lub kopię świadectwa pracy, wnioskodawca lub jego przedstawiciel musi złożyć wniosek w odpowiednich agencjach. Aby uzyskać „duplikat” lub „kopię” świadectwa pracy, informacje zawarte w dokumencie muszą być identyczne jak w dokumencie oryginalnym. Ponadto wniosek musi być złożony przed upływem okresu ważności oryginalnego dokumentu. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie terminu ważności oryginalnego dokumentu, należy przedstawić nową lub zaktualizowaną kopię dokumentu. Może to być żmudny proces, szczególnie dla zapracowanego pracodawcy lub adwokata imigracyjnego. Najlepszym sposobem na zapewnienie szybkiej odpowiedzi jest złożenie wniosku na długo przed upływem terminu.

Oceń artykuł: Duplikat czy kopia świadectwa pracy 2023?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5