Po jakim czasie ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Oprócz świadczeń emerytalnych i rentowych, Social Security wypłaca również wiele innych rodzajów świadczeń.

Wysokość świadczeń emerytalnych Social Security, które otrzymasz, zależy od tego, kiedy zacząłeś pracować i ile zarobiłeś. Zależy ona również od liczby zgromadzonych przez Ciebie kredytów.

Zasiłki emerytalne

Zasiłek społeczny jest kluczowym źródłem dochodu emerytalnego dla wielu Amerykanów. Jest to szczególnie ważne dla emerytów o niskich dochodach, którzy nie mają dostępu do pracowniczych planów emerytalnych i którzy są narażeni na większe ubóstwo w czasie pracy i na starość.

Straty z Social Security są progresywne, co oznacza, że świadczenia wzrastają wraz z inflacją, aby zastąpić wyższy procent wcześniejszych zarobków dla pracowników o niższym poziomie zarobków. Na przykład w 2021 roku pracownik, który zarabiał 45% średniej płacy, otrzyma świadczenia, które zastąpią około połowy jego wcześniejszych zarobków.

Z kolei pracownik, który zarabiał 160% średniej płacy, otrzyma świadczenia, które zastąpią około 30% jego wcześniejszych zarobków.

Przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy zacząć otrzymywać świadczenia emerytalne, warto wziąć pod uwagę członków swojej rodziny. Niektóre rodziny mogą kwalifikować się do otrzymania świadczeń rodzinnych, które są wypłacane małżonkowi, dziecku lub rodzicowi, który mieszka z tobą lub jest niepełnosprawny.

Zasiłki z tytułu niepełnosprawności

Po wystąpieniu niepełnosprawności obowiązuje pięciomiesięczny okres oczekiwania, zanim Social Security wypłaci świadczenia opiekuńcze.

Osoba jest niepełnosprawna zgodnie z prawem, jeśli nie może pracować z powodu medycznie stwierdzonego upośledzenia fizycznego lub umysłowego, które trwa lub ma trwać co najmniej rok lub spowodować śmierć. Jest to bardzo surowy test, który wymaga, aby osoba nie mogła wykonywać żadnej istotnej działalności zarobkowej.

Aby się zakwalifikować, wnioskodawcy muszą przedstawić dowody medyczne potwierdzające poważne upośledzenie. Muszą one pochodzić od lekarza, specjalisty lub innego licencjonowanego źródła medycznego.

SSA monitoruje proces orzekania o niepełnosprawności i przeprowadza stałe przeglądy jakościowe decyzji. Wstępna ocena wniosku jest często dokonywana przez sieć lokalnych biur terenowych Social Security i agencji stanowych (zwykle nazywanych Disability Determination Services, lub DDS).

Niekorzystne ustalenia są przedmiotem odwołania do sędziów administracyjnych w Biurze Rozpraw i Odwołań SSA. Poziom przyznawania świadczeń jest wyższy na etapie ALJ niż na poziomie DDS, ale poziom błędów jest znacznie niższy.

Świadczenia dla ocalałych

Świadczenia dla ocalałych mają na celu zmniejszenie finansowych skutków śmierci dla rodzin. Są one dostępne dla osób uprawnionych, które w ciągu swojego życia zdobyły określoną liczbę punktów.

W zależności od stanu, przeciętne renty rodzinne z Ubezpieczenia Społecznego pokrywają od 40,8% do 61,4% średnich zarobków pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie są one jednak wystarczające, aby pokryć średni dochód pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (więcej na ten temat w następnym rozdziale). Na przykład w Massachusetts maksymalna renta rodzinna Social Security wynosi tylko 4 325 USD miesięcznie.

Wdowy i rozwiedzeni małżonkowie, którzy otrzymują rentę rodzinną, ale kwalifikują się również do świadczeń emerytalnych na podstawie własnej historii zawodowej, mogą przejść na te świadczenia już w wieku 62 lat.

Nie mogą tego zrobić, jeśli ponownie zawrą związek małżeński przed ukończeniem 60 lat lub 50 lat, jeśli są niepełnosprawni. Nazywa się to zasadą „długości małżeństwa”. Ponadto, jeśli rozwiedziony małżonek opiekuje się dzieckiem, które otrzymuje świadczenia na podstawie twoich danych, jego świadczenia mogą wpłynąć na kwotę, którą otrzymują pozostałe osoby pozostałe przy życiu na podstawie twoich danych o zarobkach.

Dochód z ubezpieczenia uzupełniającego

Po jakim czasie Social Security wypłaca świadczenia opiekuńcze?

Program Social Security wypłaca różne miesięczne świadczenia emerytom, osobom niepełnosprawnym i pozostałym przy życiu. Są to świadczenia emerytalne i rentowe (dla emerytów i ich rodzin), renty inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych oraz renty rodzinne dla wdów, pozostałych przy życiu małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu.

Osoby niewidome lub niepełnosprawne mogą również otrzymać Supplemental Security Income. Jest to program administrowany przez władze federalne, który nie wymaga historii zatrudnienia. Jest on finansowany z ogólnych podatków, a świadczenia SSI są oparte na potrzebach finansowych.

Wiele stanów, w tym Massachusetts, uzupełnia federalne świadczenia SSI. Niektóre zapewniają dodatkowe wsparcie poprzez Medicaid, stanowy program ubezpieczeń zdrowotnych, który zapewnia długoterminowe usługi zdrowotne i wsparcie. Płatności te pomagają beneficjentom SSI pokryć koszty podstawowych usług zdrowotnych. Jest to często bardziej przystępne niż inne prywatne plany ubezpieczeń zdrowotnych. SSI daje również dostęp do Supplemental Nutrition Assistance Program i pomocy mieszkaniowej.

Oceń artykuł: Po jakim czasie ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5