Jakie dokumenty do przepisania działki z domem?

1. Affidavit of Correction

Poświadczenie sprostowania to dokument, który można wykorzystać do poprawienia nieścisłych informacji w oficjalnym rejestrze. Zazwyczaj zawiera szczegóły dotyczące błędu i tego, co należy zrobić, aby go poprawić. Można go użyć w przypadku rejestrów DMV, rejestrów nieruchomości (takich jak akty notarialne) lub rejestrów życiowych, takich jak akty urodzenia i zgonu.

Oświadczenie może zostać zaprzysiężone przez osobę, która popełniła błąd i dołączone do oryginalnego aktu notarialnego, który został zarejestrowany, aby pomóc wyjaśnić coś w opisie. Jest to powszechnie nazywane oświadczeniem Scrivenera i powinno być stosowane tylko wtedy, gdy błąd jest niewielki, a dodatkowe informacje rozwiążą problem bez wpływu na treść aktu. Aby jednak uzyskać najlepsze rezultaty, oświadczenie musi być przygotowane, podpisane, poświadczone notarialnie i zarejestrowane w urzędzie County Recorder of Deeds przed przekazaniem lub sprzedażą nieruchomości.

2. Affidavit of Change of Use

Poświadczenia mogą być użyte do weryfikacji prawnej własności nieruchomości, jak również do poświadczenia stanu cywilnego. W oświadczeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres, a także wszelkie inne informacje, które mogą być potrzebne do weryfikacji.

Prawo stanowe zezwala skrybom na poprawienie błędu w akcie notarialnym poprzez podpisanie oświadczenia i dołączenie go do oryginalnego zarejestrowanego aktu. Jest to tzw. Scrivener’s Affidavit lub Curative Notice.

Jest to zazwyczaj proste rozwiązanie i nie zmienia treści aktu. Jest to często najwygodniejsza i najtańsza metoda naprawy aktu notarialnego.

Jeśli opis prawny jest dokładny, ale działka lub dom uległy zmianie, środkiem zaradczym jest akt notarialny korygujący. Jest to rodzaj aktu notarialnego, który zastępuje oryginalny akt notarialny takim, który zawiera prawidłowy opis. Musisz również podpisać i poświadczyć notarialnie akt korygujący oraz powiadomić pierwotnych właścicieli lub ich spadkobierców, że został on zarejestrowany.

3. Affidavit of Change of Legal Description

Opis prawny na akcie notarialnym lub hipotece odzwierciedla granice kawałka ziemi. Jeżeli opis jest nieprawidłowy, może to prowadzić do problemów przy sprzedaży nieruchomości.

Do poprawienia błędu w opisie prawnym można użyć Affidavit of Change of Legal Description. Dokument ten jest zaprzysiężony przez skrybę, który stworzył oryginalny akt notarialny, i dodaje on do publicznego rejestru informacje wyjaśniające.

Na przykład, jeśli akt notarialny zawiera działkę, która w rzeczywistości nie jest działką, zmiana opisu prawnego może pomóc w rozwiązaniu problemu. Skrybowie mogą stwierdzić, że działka nie jest w rzeczywistości działką, co może zostać zapisane w rejestrach nieruchomości hrabstwa.

Przed zapisaniem Affidavit of Change, zawiadomienie i kopia oświadczenia muszą zostać dostarczone obecnemu właścicielowi nieruchomości, prawnikowi, który przygotował oryginalny akt notarialny lub akt powierniczy, oraz firmie ubezpieczeniowej. W oświadczeniu należy również określić, dlaczego dokonano zmiany i że wysłano powiadomienie stron.

4. Akt notarialny

Akt notarialny to dokument prawny, który przenosi tytuł własności z jednej osoby na drugą. Ważne jest, aby każdy, kto kupuje dom, sprawdził akt notarialny, żeby upewnić się, że nie ma w nim żadnych błędów.

Błędy w akcie notarialnym mogą mieć daleko idące skutki. Mogą wpłynąć na podstawowe interesy prawne stron lub doprowadzić do interwencji sądowej.

Błędy popełnione podczas sporządzania oryginalnego aktu notarialnego można skorygować za pomocą aktu korygującego. Dokumenty te mogą korygować błędy, takie jak pomyłka w pisowni lub przeoczenie, a także poważne błędy.

Zazwyczaj akty korygujące są sporządzane przez strony umowy pierwotnego aktu notarialnego. Jednak może je również sporządzić prawnik specjalizujący się w nieruchomościach, który ma doświadczenie w przenoszeniu tytułów własności.

Dekret poprawkowy może być użyty do przepisania działki z domem, jeśli strony popełniły błąd. Jest to szczególnie istotne, jeśli błąd dotyczy mało istotnego warunku pierwotnego aktu notarialnego.

Oceń artykuł: Jakie dokumenty do przepisania działki z domem?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5