Netto brutto co to?

Dochód brutto to całkowita kwota zarobiona przez firmę przed dokonaniem jakichkolwiek odliczeń. Dochód netto to część dochodu brutto, która pozostaje po dokonaniu odliczeń.

Zrozumienie różnic między dochodem brutto a dochodem netto może pomóc małym firmom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących budżetowania i planowania. Pomaga też inwestorom określić, czy firma jest rentowna.

Koszt sprzedanych towarów (COGS)

Koszt sprzedanych towarów (COGS) to kluczowa miara biznesowa, która pomaga małym firmom śledzić efektywność produkcji. Często jest wykorzystywany do identyfikacji produktów, które przynoszą większą sprzedaż, a tym samym większy zysk, oraz produktów, które powodują większe straty.

COGS opiera się na kosztach bezpośrednich, takich jak zapasy, dostawy, praca i inne wydatki, które są bezpośrednio związane z konkretną sprzedażą. Nie uwzględnia on wydatków, które nie są bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktu, takich jak reklama, czynsze biurowe czy pensje kierownictwa.

COGS jest zwykle obliczany metodą LIFO (last-in-first-out). Metoda ta zakłada, że jako pierwsze sprzedawane są ostatnio zakupione pozycje z zapasów firmy. Może to skutkować niższym COGS na jednostkę, ponieważ mniej kosztowne pozycje zostaną sprzedane jako pierwsze. Jednak ta technika księgowania może również prowadzić do nadmiernych obciążeń podatkowych dla firmy, która utrzymuje drogie zapasy.

Koszty sprzedaży i dystrybucji

Producent ponosi koszty sprzedaży, promując swój produkt lub zachęcając klientów do jego zakupu. Obejmują one wynagrodzenia pracowników marketingu, prowizje od sprzedaży i koszty reklamy.

Koszty dystrybucji są ponoszone, aby umożliwić producentowi wysłanie swoich produktów z miejsca produkcji do klienta końcowego. Koszty te obejmują koszty transportu, opłaty za pakowanie i rabaty.

Koszty te są często wąskim gardłem dla firm, które chcą sprzedawać swoje produkty na większych rynkach. Koszty dystrybucji można również kontrolować, dbając o to, aby firma nie wysyłała zbyt wielu małych przesyłek. W dłuższej perspektywie może to przynieść firmie oszczędności. Na przykład, jeśli producent może wysłać dwie duże przesyłki zamiast ośmiu małych, może to znacznie obniżyć koszty dystrybucji. Jeżeli firmie uda się to osiągnąć, będzie miała znacznie większe szanse na osiągnięcie celów związanych z rentownością i wzrostem.

Koszty sprzedaży i dystrybucji

Koszty sprzedaży obejmują koszty podróży i reklamy, wynagrodzenia sprzedawców, koszty przygotowania materiałów marketingowych oraz prowizje od sprzedaży. Te wydatki nie są uwzględniane w koszcie własnym sprzedaży (COGS).

Koszty dystrybucji powstają w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcyjnego. Obejmują koszt wysyłki produktu z jednostki produkcyjnej do centrum dystrybucyjnego, a następnie do detalisty, który sprzedaje go klientowi.

Koszty sprzedaży i dystrybucji są ponoszone z tego samego powodu, co koszty ogólne fabryki i dla celów księgowych powinny być traktowane jako jeden koszt. Jednak często trudno jest je rozdzielić, ponieważ oba są niezbędne do stworzenia i dostarczenia produktów, które sprzedajesz. Dlatego do określenia kosztów sprzedaży i dystrybucji powinieneś zastosować metodę procentową. Pomoże Ci to upewnić się, że stosujesz najbardziej efektywne metody promocji i dostarczania produktów. Pozwoli Ci to również na wprowadzenie zmian, jeśli okaże się, że Twoje metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Inne wydatki

Koszt sprzedanych towarów jest również określany jako cena sprzedaży lub koszt sprzedaży. Jest to element rachunku zysków i strat dla sprzedawców detalicznych i hurtowych.

Oprócz kosztu sprzedanych towarów istnieje kilka innych wydatków, które należy śledzić. Obejmują one koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, czynszem, opłatami za media, ubezpieczeniem i innymi różnymi wydatkami.

Restauracje są zwykle biznesami o niskiej marży i te inne koszty mogą stanowić od 3% do 5% przychodów.

Koszty, które nie są bezpośrednio związane z główną działalnością biznesową, takie jak odsetki i podatki, są klasyfikowane jako koszty nieoperacyjne. Należą do nich również takie pozycje jak amortyzacja, która zmniejsza wartość księgową aktywów w czasie, oraz wydatki z góry opłacone, takie jak czynsz.

W przeciwieństwie do kosztów operacyjnych, pozostałe koszty mogą być trudne do kontrolowania. Mają one zazwyczaj charakter stały i nie mogą być zmieniane przez zarząd w ramach normalnej działalności. Są one jednak ważne do śledzenia.

Następny artykuł

Jak wyjść z długów?

Oceń artykuł: Netto brutto co to?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5