Jakim płomieniem spala się eten?

Eten (nazwa IUPAC: acetylen) to nienasycony węglowodór o wzorze chemicznym C2H4. Jest bezbarwny, bezwonny i bardzo łatwopalny.

Jest najprostszym alkenem. Posiada wiązanie podwójne.

Pali się żółtym płomieniem

Eten jest węglowodorem nienasyconym. Oznacza to, że zawiera mniej węgla niż paliwa nasycone, a więc do jego całkowitego spalenia potrzeba więcej tlenu.

Oznacza to, że acetylen i etan palą się bardziej sadza niż bardziej nasycone paliwa, takie jak butan czy benzyna. Sadza jest jednym z powodów, dla których palnik gazowy w palniku Bunsena będzie świecił na żółto, jeśli nie ma dopływu powietrza, a na niebiesko, jeśli ma dobry dopływ powietrza.

Kalkulacja wsteczna pokazuje, że jest to spowodowane faktem, że acetylen i etan są mieszankami stechiometrycznymi, w których ilość każdego rodzaju paliwa jest równoważna objętościowo.

Jest to podobne do tego, co dzieje się w płomieniu świecy lub na kłodzie, kiedy pali się w ogniu. Żarzenie się bardzo drobnych cząsteczek sadzy nadaje płomieniowi żółty lub czerwony odcień.

Spala się niebieskim płomieniem

W przeciwieństwie do swojego nasyconego kuzyna etanu, nienasycona cząsteczka etenu ma podwójne wiązanie. Obecność tego podwójnego wiązania utrudnia tlenowi utlenienie cząsteczki w powietrzu. Dlatego podczas spalania tego związku z powietrzem powstaje żółty płomień.

Jednakże podczas spalania go z czystym tlenem powstaje niesoczysty niebieski płomień. Dzieje się tak dlatego, że ścieżki reakcji dostępne dla cząsteczki w wysokich temperaturach są znacząco różne dla tych dwóch paliw.

Ta różnica znajduje odzwierciedlenie w widmach emisyjnych acetylenu i etylenu. Na przykład pasmo CN (0-0) jest znacznie silniejsze w przypadku etylenu niż acetylenu. Wynika to z faktu, że rodniki CN reagują z cząsteczkami C2H4, co jest reakcją egzotermiczną. To z kolei generuje dodatkowy wodór, który konkuruje z azotem w reakcjach z półproduktami węglowodorowymi. Ten wodór jest uwalniany w czole płomienia i pomaga pokonać różnicę entalpii spalania między tymi dwoma paliwami.

Spala się białym płomieniem

Eten jest bezbarwnym, bezwonnym i łatwopalnym gazem, który jest używany do produkcji różnych chemikaliów i paliw. Należy do grupy węglowodorów alkenowych, które zawierają jedno lub więcej wiązań podwójnych.

Jest powszechnym paliwem do świec, lamp i innych przenośnych urządzeń oświetleniowych. Wytwarza również jasny, biały płomień w pochodni, gdy doda się do niego odpowiednią ilość powietrza.

Kolor ognia zależy od składu paliwa, ilości sadzy i temperatury, w której pali się paliwo. Na przykład, żółty płomień jest bardziej prawdopodobny, gdy temperatura jest niska i obecna jest sadza.

Spala się czarnym płomieniem

Eten spala się w powietrzu czarnym płomieniem, ponieważ jest węglowodorem nienasyconym. Nienasycone węglowodory mają większy procent węgla niż alkany i alkeny, ale nie ulegają całkowitemu utlenieniu w tlenie obecnym w powietrzu. Z drugiej strony, węglowodory nasycone utlenią się całkowicie w tlenie zawartym w powietrzu, co spowoduje powstanie niebieskiego płomienia bez dymu. Dzieje się tak dlatego, że zawartość węgla w węglowodorach nasyconych jest niska, co pozwala im na całkowite utlenienie się w powietrzu.

Widmo wstępnie wymieszanego (całkowite spalanie) płomienia butanu po prawej stronie pokazuje, że niebieski kolor powstaje właśnie z powodu emisji wzbudzonych rodników molekularnych w płomieniu. Rodniki te emitują większość swojego światła znacznie poniżej 565 nanometrów w niebiesko-zielonym obszarze widma.

Oceń artykuł: Jakim płomieniem spala się eten?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5