Jak sprawdzić stan prawny działki?

Jeśli planujesz zakup działki, musisz się upewnić, że ma ona odpowiedni status prawny. Pomoże Ci to uniknąć wszelkich problemów prawnych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Jest wiele różnych rzeczy, które mogą wpłynąć na status prawny Twojej nieruchomości. Sprawdzenie tych kwestii może zaoszczędzić Ci czas i pieniądze.

Opis prawny

Niezależnie od tego, czy jesteś kupującym dom, czy inwestorem, opis prawny Twojej działki jest jedną z najważniejszych informacji, które należy zrozumieć przed zamknięciem transakcji. Jest to tekst techniczny, który opisuje położenie i granice twojej ziemi, dzięki czemu można ją przenieść i obciążyć.

Opis prawny można znaleźć w akcie notarialnym lub hipotecznym, albo można go uzyskać w urzędzie państwowym. Zazwyczaj najlepiej sprawdza się akt notarialny, który zawiera najdokładniejszy opis nieruchomości.

Istnieją trzy główne rodzaje opisów: działka i blok, metry i granice oraz pomiar rządowy. Najstarsza jest metoda metes and bounds, która wykorzystuje odległość, kierunki i punkty orientacyjne do opisu nieruchomości.

Linie graniczne

Jeśli chcesz kupić działkę, ważne jest, żebyś wiedział, jakie są linie graniczne. Linie te oddzielają działkę od innych działek, zapewniając, że będziesz mógł budować ogrodzenia i konstrukcje na swojej działce bez późniejszych problemów.

Granice nieruchomości można zidentyfikować na podstawie aktu notarialnego lub mapy ewidencyjnej, a także na podstawie punktów orientacyjnych, takich jak chodniki, drogi i latarnie. Kiedy dwóch sąsiadów nie może dojść do porozumienia w sprawie linii granicznej między ich nieruchomościami, mogą zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu w akcie notarialnym zrzeczenia się praw do nieruchomości. Jest to proste i niedrogie rozwiązanie problemu, które często skutecznie rozwiązuje spory i zapobiega przyszłym komplikacjom.

Jeśli jednak akt notarialny nie określa, gdzie faktycznie przebiega uzgodniona linia graniczna, sędzia może uznać go za nieważny. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie sądowego badania nieruchomości.

Badanie

Jest kilka sposobów na sprawdzenie stanu prawnego swojej działki. Jednym z najprostszych jest sprawdzenie aktu notarialnego. Dokument ten powinien zawierać opis nieruchomości, w tym jej wymiary, kształt, numer bloku i działki, a także inne identyfikatory, takie jak punkty orientacyjne i cechy geograficzne.

Najlepszym sposobem na określenie linii własności jest badanie. Może to być czasochłonne i kosztowne, ale może pomóc uniknąć problemów w przyszłości.

Boundary surveys syntetyzują badania ewidencji nieruchomości i prace terenowe w celu określenia granic i narożników działki. Są one szczególnie ważne przy zakupie, podziale lub budowie na kawałku ziemi.

Geodeta poszukuje w terenie dowodów na istnienie granic nieruchomości, w tym istniejących pomników narożnych (żelaznych rur lub prętów), narożników podziału, narożników sekcji, linii ogrodzenia i linii zajętości. Dokonają również pomiarów i porównają te dowody z zarejestrowanym aktem notarialnym dotyczącym danej nieruchomości, aby ustalić jej rzeczywistą granicę.

Rejestracja RERA

Przed zakupem działki ważne jest sprawdzenie jej statusu prawnego. Pomoże to uniknąć wszelkich problemów i oszustw, które mogą się pojawić.

Rejestracja RERA jest procesem, który wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi dokumentami. Proces rejestracji różni się w zależności od stanu.

Ustawa RERA jest prawem, które zapobiega nieuczciwym praktykom oraz zapewnia uczciwość i przejrzystość w branży nieruchomości. Promuje również dobre zarządzanie i pozwala na szybsze rozwiązywanie sporów.

W związku z tym konieczne jest zarejestrowanie projektu w RERA przed jego sprzedażą lub ogłoszeniem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało wysokimi karami. Obejmują one dzienne grzywny w wysokości 5% przewidywanych kosztów oraz karę pozbawienia wolności do 1 roku lub 10% przewidywanych kosztów projektu.

Oceń artykuł: Jak sprawdzić stan prawny działki?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5