Czy renta liczy się do emerytury?

To, czy renta wlicza się do emerytury, zależy od rodzaju kupowanej renty. Istnieje wiele różnych rodzajów rent, a decyzja, która z nich jest najlepsza dla ciebie, może być wyzwaniem.

Kluczem do wyboru odpowiedniej renty jest rozważenie swoich potrzeb i celów. Kiedy już określisz, jakiego dochodu potrzebujesz, możesz wybrać rentę, która będzie wypłacać Ci gwarantowaną kwotę.

Renty o zdefiniowanym świadczeniu

Renta o zdefiniowanym świadczeniu to plan, który gwarantuje określoną miesięczną wypłatę w momencie przejścia na emeryturę. Opiera się on na formule, która uwzględnia takie czynniki jak wynagrodzenie i staż pracy.

Plany o zdefiniowanym świadczeniu były tradycyjnie oferowane, aby zachęcić pracowników do pozostania w jednej firmie przez lata lub dekady. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad plany te straciły na popularności, ponieważ pracodawcy coraz częściej decydują się na tańsze plany o zdefiniowanej składce.

Kluczową różnicą między planami o zdefiniowanym świadczeniu a kontami typu 401(k) jest to, że świadczenia w ramach emerytury są gwarantowane i wypłacane bez względu na to, jak będą się zachowywały inwestycje, które stanowią ich podstawę. To sprawia, że takie plany są bardziej pożądane przez pracowników i mniej ryzykowne dla pracodawców, ale jednocześnie nakładają na pracodawców obowiązek dokonywania wypłat. Wypłaty te są zwykle chronione przez Pension Benefit Guaranty Corporation, agencję rządową, która wypłaca świadczenia, jeśli pracodawca nie jest w stanie ich wypłacić.

Emerytura o zdefiniowanej składce

Emerytura o zdefiniowanej składce (DC plans) to korzystne pod względem podatkowym narzędzie oszczędzania na emeryturę, które w dużej mierze opiera się na składkach pracowników i ich pracodawców. Podobnie jak konta IRA i 401(k), plany te zapewniają odroczony od podatku wzrost środków zgromadzonych na koncie.

W planie o zdefiniowanej składce uczestnicy mogą wpłacać środki na konto poprzez odkładanie pensji przez pracowników lub składki sponsorowane przez pracodawcę. Podczas gdy składka pracownika w planie o zdefiniowanej składce jest zwykle określona w umowie o pracę, ostateczna kwota wypłacana po przejściu na emeryturę zależy od wyników inwestycji na koncie.

Emerytura o zdefiniowanej składce może być szczególnie przydatna dla osób pracujących z wysokim wynagrodzeniem, które chcą zgromadzić duże oszczędności emerytalne. Są one również atrakcyjną opcją dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednak w przeciwieństwie do 401(k), konto DC nie oferuje korekty kosztów utrzymania, więc ostateczna wartość planu może być w przyszłości znacznie niższa niż obecnie.

Renty z odroczonym terminem płatności

Renty z odroczonym terminem płatności to konta z odroczonym terminem płatności podatku, na których możesz inwestować pieniądze i czekać na wypłaty po przejściu na emeryturę. Są one zazwyczaj kupowane przez młodszych inwestorów, którzy maksymalnie wykorzystali swoje konta oszczędnościowe, lub przez osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego i potrzebują sposobu na zwiększenie swoich dochodów po przejściu na emeryturę.

Aktualności mogą być dobrym sposobem na zbudowanie bezpiecznego strumienia dochodów po przejściu na emeryturę, ale mają kilka wad. Po pierwsze, jeśli zdecydujesz się zrezygnować z umowy, jest to kosztowne i może być trudno odzyskać pieniądze.

Po drugie, będziesz musiał zapłacić podatek od swoich pieniędzy, kiedy będziesz otrzymywać wypłaty lub pobierać ryczałt z renty. W przeciwieństwie do IRA lub 401(k), gdzie można odliczyć kwotę wpłaty od podatku.

Alternatywnie możesz wybrać zakup renty indeksowej, która rośnie w zależności od wyników indeksu rynkowego, takiego jak indeks akcji Standard & Poor’s 500. Są one dobrym wyborem dla inwestorów, którzy chcą uzyskać wyższą stopę zwrotu, ale mają mniejsze ryzyko niż w przypadku rent zmiennych.

Renty dożywotnie

Renta dożywotnia, znana również jako renta łączona i renta rodzinna, jest rodzajem renty, która zapewnia, że zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek otrzymacie wypłaty renty. Jest to doskonała opcja dla emerytów pozostających w związku małżeńskim.

Wysokość renty zależy od długości Twojego życia i różnic wiekowych między Tobą a współmałżonkiem. Warto omówić swój budżet emerytalny z doradcą finansowym, aby ustalić, w jaki sposób renta dożywotnia może pomóc w zaspokojeniu potrzeb dochodowych na emeryturze.

Rząd zachęca do korzystania z renty rodzinnej, wymagając od pracodawców oferowania jej jako domyślnej opcji w planach emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB). Ponadto prawo federalne wymaga, aby emeryci uzyskali zgodę współmałżonka przed wyborem pojedynczej renty dożywotniej. Proponowane przez Kongres ustawodawstwo wzmocniłoby te zabezpieczenia, rozszerzając je na pracodawców, którzy sponsorują plany o zdefiniowanej składce (DC).

Oceń artykuł: Czy renta liczy się do emerytury?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5