Czy na urlopie bezpłatnym jestem ubezpieczony?

Kiedy pracownicy idą na urlop, zazwyczaj muszą kontynuować ubezpieczenie w ramach grupowego planu zdrowotnego pracodawcy. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że muszą płacić swoją część składek.

Pracownicy mogą wybrać jedną z trzech różnych opcji płatności, aby zachować pokrycie w tym czasie: Pre-pay, catch-up upon return oraz pay as they go.

Ubezpieczenie medyczne

Ustawa o urlopie rodzinnym i medycznym (Family and Medical Leave Act, FMLA) uprawnia uprawnionych pracowników pracodawców objętych tą ustawą do wzięcia chronionego urlopu z określonych powodów medycznych i rodzinnych.

W tym czasie grupowe ubezpieczenie zdrowotne jest kontynuowane na takich samych zasadach i warunkach, jak w czasie pracy. Dotyczy to również składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zazwyczaj są potrącane z twojej pensji.

Jednakże, jeśli jesteś na urlopie bezpłatnym, pracodawca może wymagać od ciebie innej metody płatności. Jeśli pracodawca wymaga, abyś płacił pracowniczą część składek podczas urlopu bezpłatnego, może zlikwidować ubezpieczenie z mocą wsteczną, jeśli nie zapłacisz w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia. Nie jest to zdarzenie kwalifikujące do COBRA i może skutkować znaczną odpowiedzialnością prawną i złymi przeczuciami.

Ubezpieczenie stomatologiczne

Ubezpieczenie stomatologiczne to świetny sposób na ochronę przed wysokimi kosztami rutynowego czyszczenia, badań, wypełnień i innych zabiegów. Może ono również pomóc w pokryciu kosztów nieoczekiwanych nagłych wypadków stomatologicznych, takich jak leczenie kanałowe czy korony, które często bywają kosztowne.

Ubezpieczenie stomatologiczne jest dostępne w ramach planu opartego na umowie z pracodawcą lub jako samodzielny produkt, który można nabyć na giełdzie Affordable Care Act (ACA) lub bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ważne jest, aby porównać plany, aby upewnić się, że masz najlepsze możliwe pokrycie w rozsądnej cenie.

Większość polis ubezpieczeniowych na zęby działa w modelu 100/80/50 koasekuracji, w którym płacisz udział własny, a następnie firma ubezpieczeniowa pokrywa 80% opieki prewencyjnej, podstawowych zabiegów i 50% głównych usług naprawczych, jeśli korzystasz z opieki dentystycznej w sieci.

Oprócz udziału własnego, wiele polis ubezpieczeniowych na zęby ma roczne maksima, które ograniczają kwotę, jaką możesz wydać na usługi dentystyczne w ciągu jednego roku. Kiedy osiągniesz maksimum, będziesz odpowiedzialny za wszelkie niepokryte koszty aż do rozpoczęcia kolejnego roku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie

Twoje ubezpieczenie na życie może być nadal opłacane podczas urlopu bezpłatnego. W zależności od planu, można to zrobić poprzez potrącanie składek z wypłaty, płacenie składek z własnej kieszeni lub otrzymywanie kuponów płatniczych poprzez bezpośrednie rozliczenie z Benefit Express.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować ubezpieczenie na życie podczas urlopu, musisz wypełnić formularz wyboru ubezpieczenia na życie i zwrócić go do biura pracodawcy przed urlopem. Możesz również skontaktować się z biurem kadr, aby omówić swoje opcje i dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu na życie podczas urlopu.

Możesz również kontynuować elastyczne konta wydatków na opiekę zdrowotną oraz elastyczne konta wydatków na opiekę nad osobami zależnymi podczas urlopu pod warunkiem, że dokonasz wszystkich płatności w terminie. Jeśli nie zapłacisz wszystkich składek, Twoje ubezpieczenie zostanie przerwane i będziesz musiał ponownie zapisać się do tych planów po powrocie z urlopu.

Krótkoterminowe ubezpieczenie od niepełnosprawności

Jeśli jesteś na bezpłatnym urlopie z powodu choroby lub urazu, który uniemożliwia Ci pracę, krótkoterminowe ubezpieczenie od niepełnosprawności może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę Twoich dochodów, jeśli nie możesz pracować przez kilka tygodni lub miesięcy, zazwyczaj nie dłużej niż przez rok.

Jeśli Twoje roszczenie o krótkoterminową rentę zostanie zatwierdzone, będziesz otrzymywać cotygodniowy czek, który zastąpi część Twojego wynagrodzenia. Zastępczy dochód może pokryć niektóre wydatki, takie jak spłata kredytu hipotecznego lub samochodu, do czasu, gdy będziesz w stanie wrócić do pracy.

Długoterminowe ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa zapewnia bardziej znaczące świadczenia, zwykle w przypadku poważniejszych schorzeń. Jest też zazwyczaj droższe, ale zapewnia ochronę dochodów przez dłuższy okres czasu.

Tak jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, Twój plan krótkoterminowej niezdolności do pracy powinien być sprawdzony przez specjalistę, aby upewnić się, że spełnia Twoje potrzeby. Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, czy ubiegać się o ten rodzaj polisy, skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym, który może Cię przeprowadzić przez ten proces.

Oceń artykuł: Czy na urlopie bezpłatnym jestem ubezpieczony?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5