Co znaczy określenie ucho igielne?

Jedną z kontrowersji wokół Mateusza 19:24 jest pytanie, co Jezus miał na myśli, mówiąc o „oku igielnym”. Niektórzy twierdzą, że odnosił się do rzeczywistej bramy zwanej „Okiem igielnym” w Jerozolimie.

Inni sugerują, że Jezus odnosił się do mniejszej bramy, która była otwarta w ciągu dnia, podczas gdy większa brama była zamykana dla bezpieczeństwa w nocy, aby chronić miasto.

Znaczenie

Igła jest małym narzędziem ze stali, zaostrzonym na jednym końcu, z okiem na drugim, które służy do wprowadzania nici. Używa się jej w szyciu i haftowaniu, a także w pracy chirurgów do zaszywania ran.

Sformułowanie „oko igły” można znaleźć w trzech różnych miejscach w Biblii: Mateusz 19:24, Marek 10:25 i Łukasz 18:25. W każdym przypadku odnosi się do bramy, o której Jezus mówi, że łatwiej jest przejść wielbłądowi niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

Niektórzy uczeni twierdzą, że termin ten odnosi się do konkretnej bramy w murze Jerozolimy. Nie ma jednak uzasadnionych dowodów na poparcie tej teorii.

Powszechny jest mit, że brama ta była tak mała, że nawet wyładowany wielbłąd miałby trudności z przejściem przez nią. Prawda jest taka, że choć była to trudna brama, nie była niemożliwa do pokonania. Wymagało to po prostu wiele wysiłku!

Origin

Pochodzenie terminu „oko igielne” jest przedmiotem dyskusji. Ci, którzy uważają, że odnosi się ono do starożytnej bramy jerozolimskiej, twierdzą, że Jezus mówił o tym maleńkim wejściu do miasta.

Bramy te były tak wąskie, że aby przez nie przejść, trzeba było rozładować wielbłąda i pozbawić go towarów. Jest to metafora tego, jak musimy rozładować nasze dobra materialne, aby wejść do nieba.

Inni twierdzą, że pomysł ten powstał przed spisaniem Ewangelii i przytaczają interpretację piętnastowiecznego pielgrzyma Joannesa Polonera.

Jednakże ta teoria jest bardzo wątpliwa. Brakuje jej również jakiegokolwiek wsparcia archeologicznego lub literackiego.

Symbolizm

Symbolizm to używanie obrazów lub przedmiotów do przekazywania znaczeń wykraczających poza ich dosłowne przeznaczenie. Może to być potężny sposób na ujawnienie uniwersalnych prawd w literaturze i filmach.

Często symbole są łatwe do zidentyfikowania lub rozpoznania – jak serce czy niebo – i dlatego uważa się je za „uniwersalne”. Ważne jest jednak, by nie generalizować zbyt szybko, kiedy mówimy o symbolice, ponieważ każdy symbol ma swoje indywidualne znaczenie.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku alegorii, czyli historii opowiedzianych za pomocą rozbudowanych znaczeń symbolicznych. Są one szczególnie skuteczne, gdy wywołują zarówno intelektualną, jak i emocjonalną reakcję.

Pojęcie „ucho igielne” jest tego doskonałym przykładem, ponieważ często jest błędnie rozumiane jako oko wielbłąda. Tymczasem w rzeczywistości odnosi się do wąskiej bramy w murze Jerozolimy.

Kontekst

Termin „ucho igielne” pojawia się w kontekście nauczania Jezusa na temat ziemskiego bogactwa (Mt 19:24; Mk 10:25; Łk 18:25). Jezus mówi, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez „ucho igielne” niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

To naprawdę dziwne stwierdzenie, które spowodowało, że wiele osób błędnie interpretuje ten tekst. Niektórzy sugerowali, że ucho igielne to maleńka brama w murze Jerozolimy i że jedynym sposobem na przejście przez nią było rozpakowanie wielbłąda.

Ale to po prostu nieprawda. Nie ma żadnych dowodów na to, że taka brama kiedykolwiek istniała w Jerozolimie, ani że miała ona jakikolwiek związek z tym, co Jezus mówi w tym fragmencie.

Poprzedni artykuł

Jak grac w Lola?

Następny artykuł

Co robić w majówkę?

Oceń artykuł: Co znaczy określenie ucho igielne?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5