Szybkość lotu gołębi – Jaka jest?

Gołąb to pospolity gatunek ptaka domowego, który od wielu lat jest wykorzystywany przez ludzi jako posłaniec. Potrafią pokonywać bardzo duże odległości bez zgubienia się, dlatego są wykorzystywane do tego celu.

Są również znane ze swojej zdolności do szybkiego powrotu do domu. Mają kilka przystosowań, które pozwalają im to robić efektywnie. Istnieje jednak wiele czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na ich prędkość lotu i wyniki wyścigów.

Prędkość wiatru

Prędkość lotu ptaka jest definiowana jako prędkość, z jaką porusza się on względem wiatru. Można ją określić jako wektor przy pomocy następującego wzoru: (w s + w c) / v g, gdzie v g to prędkość w kierunku wiatru, a w s i w c to odpowiednio długości wektora wiatru i wiatru bocznego.

W sezonie migracyjnym prędkość na ziemi (-2,4 m/s na miesiąc) była znacznie wyższa wiosną niż jesienią, natomiast prędkość w powietrzu wykazywała jeszcze większy wzrost wiosną niż jesienią (-0,53 m/s na miesiąc). Różnica ta wynika z różnych warunków wiatrowych w ciągu jednego sezonu, co może skutkować krótszymi postojami podczas migracji.

Pionowy profil prędkości na ziemi i prędkości powietrza był bardzo podobny wiosną i jesienią (Rysunek 3). Sugeruje to, że ptaki utrzymują tempo lotu z niewielkim wysiłkiem przez cały cykl migracyjny.

Temperatura

Temperatura gołębia jest ważnym czynnikiem wpływającym na jego prędkość lotu. Zdolność do powrotu do partnera i gniazda z ogromnych odległości sprawiła, że gołębie były wykorzystywane do celów spożywczych, sportowych i jako posłańcy w całej historii.

W czasie pierwszej wojny światowej gołębie były wykorzystywane do przenoszenia wiadomości między kwaterą główną wojska a ruchami oporu na terytorium wroga. Niestety, wiele ptaków zginęło w wyniku ostrzału z pocisków, broni ręcznej, zatrutego gazu i drapieżnych ptaków.

W czasie II wojny światowej gołębie również były wykorzystywane jako nosiciele wiadomości, choć nie były tak powszechnie używane. Ponieważ gołębie potrafią latać z prędkością ponad 125 km na godzinę, były szybszą i bardziej niezawodną metodą komunikacji niż systemy telegraficzne.

Wilgotność

Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu wokół nas. Istnieją trzy miary wilgotności: bezwzględna, względna i właściwa.

Kiedy powietrze jest wilgotne, wydaje się cieplejsze, ponieważ jest w nim więcej pary wodnej niż w suchym powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury ciała, ponieważ para wodna nie może odparować w ciekłą wodę, tak jak robi to suche powietrze.

Gołebie muszą być w stanie skutecznie chłodzić swoje ciało, aby uniknąć wtórnej hipertermii i odwodnienia. Chłodzenie ewaporacyjne jest jednym ze sposobów, w jaki gołąb może regulować ciepłotę swojego ciała, ale jeśli warunki są gorące i suche, ta metoda chłodzenia nie może mieć miejsca.

Ptaki mogą również tracić wodę w wyniku chłodzenia ewaporacyjnego, co prowadzi do odwodnienia. Może to być szczególnie niebezpieczne, jeśli powietrze jest suche, a ptaki nie mają dostępu do wody podczas wypuszczania. Ważne jest, by zapewnić wszystkim gołębiom dostęp do wody przy wypuszczeniu, by mogły się napić przed opuszczeniem kurnika, a także, jeśli to możliwe, mieć wodę dostępną na każdym punkcie wyścigu, by nie rozpoczęły koszowania bez pełnego nawodnienia.

Dystans

Gołebie pokonują w ciągu dnia dystans od 450 do 700 mil. Prędkość lotu zależy jednak od kilku czynników, takich jak wielkość, wiek i płeć ptaka. Ma na nią wpływ także temperatura i ciśnienie powietrza.

Oprócz dostarczania wiadomości, gołębie były wykorzystywane do poszukiwania i ratowania ludzi na morzu. Było to szczególnie przydatne podczas wojny, kiedy nie można było korzystać z komunikacji bezprzewodowej.

Podczas II wojny światowej gołębie były również wykorzystywane jako awaryjne nosiciele wiadomości dla bombowców. Ptaki potrafiły przenosić wiadomości z numerami kierunkowymi, co dawało załogom szansę na ratunek w przypadku katastrofy samolotu.

W czasach współczesnych z wykorzystania gołębi jako nosicieli wiadomości rozwinął się sport. Wyścigi gołębi pocztowych odbywają się na całym świecie i są bogatym przemysłem, w którym gołębie stadne i zwycięzcy wyścigów zarabiają ogromne sumy pieniędzy.

Oceń artykuł: Szybkość lotu gołębi – Jaka jest?

Ilość ocen: 1 Średnia ocen: 1 na 5