Jakie dokumenty do paszportu?

Paszport jest dokumentem podróży wydawanym przez rząd, który pozwala posiadaczowi na podróżowanie w skali międzynarodowej. Zawiera opis osoby noszącej i towarzyszące mu zdjęcie.

Paszport jest dokumentem podróży o rozmiarze 3, który musi spełniać określone przepisy zgodnie z dokumentem Doc 9303 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego „Dokumenty podróży odczytywane maszynowo”. Posiada kilka zabezpieczeń.

Świadectwo urodzenia

Świadectwo urodzenia jest ważnym dokumentem, który dokumentuje narodziny danej osoby. Akt urodzenia jest zazwyczaj oficjalnym dokumentem wydanym przez agencję rządową i podpisanym przez urzędnika stanu cywilnego.

Może zawierać informacje o imieniu dziecka, płci w chwili urodzenia i inne szczegóły. Jest to dokument wymagany przy podróżach, paszportach, rejestracji urodzeń i innych celach prawnych.

Jeśli urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych, akt urodzenia jest podstawowym dowodem na to, że jesteś obywatelem. Jednak nie jest to jedyny dokument, który musisz przedstawić, aby otrzymać amerykański paszport.

Jeśli urodziłeś się poza Stanami Zjednoczonymi, powinieneś dostarczyć również akt urodzenia z kraju, w którym się urodziłeś, oraz kopię poprzedniego paszportu, jeśli go posiadasz. Możesz również użyć innych wtórnych dowodów na obywatelstwo, takich jak akt urodzenia z kraju, w którym urodzili się Twoi rodzice lub dokument imigracyjny.

Świadectwo adopcji

Kiedy zostajesz adoptowany, Twój akt urodzenia ulega zmianie. Zazwyczaj informacje pozostają takie same, jak przed adopcją, ale w miejsce imion rodziców biologicznych zostaną dodane imiona Twoich rodziców adopcyjnych.

Oryginalny akt urodzenia jest zapieczętowany w momencie adopcji, a zmieniony akt urodzenia jest wydawany Twojej rodzinie po sfinalizowaniu procesu adopcji. Ten nowy akt urodzenia zawiera Twoje imię i nazwisko oraz nazwiska rodziców adopcyjnych, a także Twoje nowe imię, jeśli uległo ono zmianie.

Akt urodzenia jest dokumentem, który będzie potrzebny do uzyskania paszportu dla adoptowanego dziecka. Ważne jest, aby wiedzieć, jak go uzyskać i ile czasu to zajmie.

Świadectwo ślubu

Świadectwo ślubu jest dokumentem, który potwierdza, że zostaliście legalnie poślubieni. Jest to legalny zapis, który zawiera datę i miejsce ślubu oraz nazwiska Twoje i Twojego małżonka.

Może być wykorzystany do wielu celów, w tym do zmiany nazwiska lub udowodnienia prawa do zasiłku. Akt małżeństwa pomaga również zweryfikować Twoją tożsamość i może być potrzebny, jeśli jesteś przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez IRS lub inne agencje rządowe.

W akcie podane są również szczegóły dotyczące wieku obu stron małżeństwa oraz podpis i pieczęć urzędnika stanu cywilnego. Podaje również datę rejestracji oraz nazwisko i adres urzędnika rejestrującego.

Jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, możesz uzyskać akt małżeństwa w stanowym urzędzie stanu cywilnego. Jeśli jednak zawarłeś związek małżeński poza granicami kraju, być może będziesz musiał skontaktować się z biurem ewidencji ludności w kraju, w którym zawarłeś związek małżeński.

Świadectwo naturalizacji

Osoby, które uzyskały naturalizację, stają się pełnoprawnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że otrzymują wszystkie prawa i przywileje związane z obywatelstwem. Aby uzyskać naturalizację, musisz spełnić wymagania określone przez United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Świadectwo naturalizacji jest wydawane po zakończeniu procesu uzyskiwania obywatelstwa amerykańskiego. Dokument ten zawiera Twoje imię i nazwisko, podpis oraz zdjęcie i stanowi dowód przyznania Ci obywatelstwa.

Jeśli zgubiłeś Certificate of Naturalization, możesz ubiegać się o jego kopię zastępczą, składając Formularz N-565. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające zagubienie, w tym raport policyjny i oświadczenie pod przysięgą.

Jeśli próbujesz zaktualizować swoje dokumenty naturalizacyjne lub uzyskać nowy paszport, doświadczony adwokat może pomóc Ci w całym procesie. Będzie on również w stanie udzielić ci wskazówek dotyczących wielu innych kwestii prawnych, które mogą się pojawić, takich jak ubieganie się o zieloną kartę czy uzyskanie wizy pracowniczej.

Oceń artykuł: Jakie dokumenty do paszportu?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5