Matura rozszerzona z angielskiego – jaki to poziom?

W ostatnich dwóch latach szkoły średniej możesz zdecydować się na przystąpienie do General Certificate of Education Advanced Level (GCE) lub International Baccalaureate Diploma Program. Są to tak zwane programy dla szkół średnich, które umożliwiają naukę wielu przedmiotów z naciskiem na świadomość globalną i rygor.

Poziom 1

Matura międzynarodowa (IB) oferuje program nauczania oparty na różnych dziedzinach. Został on zaprojektowany, by wykształcić uczniów o otwartych umysłach i dobrze zaokrąglonych horyzontach, którzy są przygotowani do podjęcia studiów wyższych i uczenia się przez całe życie. Został opracowany w 1968 roku i jest nauczany w szkołach w ponad 140 krajach na całym świecie.

Program IB rozwija u uczniów zrozumienie interakcji jednostek i społeczeństw w różnych czasach, miejscach i kontekstach kulturowych. Pozwala to uczniowi zrozumieć, w jaki sposób historia wpływa na życie ludzi dzisiaj, a także jak ludzie reagowali na różne wpływy społeczne i środowiskowe na przestrzeni wieków.

Kurs IB English skupia się na czytaniu i analizowaniu literatury z języka angielskiego, a także wybranych pozycji literatury światowej czytanych w tłumaczeniu. Kurs zachęca uczniów do studiowania literatury z perspektywy globalnej, a także do rozwijania ich osobistych reakcji na teksty. Egzaminy ustne i pisemne są wykorzystywane do oceny znajomości języka, analizy literackiej i osobistych reakcji uczniów.

Poziom 2

Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate – IB) jest międzynarodową organizacją, która ma na celu kształtowanie otwartych i dobrze zaokrąglonych uczniów poprzez ambitne programy edukacyjne i oceny. IB oferuje wiele programów skierowanych do różnych grup wiekowych i w różnych miejscach na świecie. W szczególności International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) jest dwuletnim kursem skierowanym przede wszystkim do uczniów w wieku od 16 do 19 lat.

Najbardziej udane programy IB opierają się na rygorystycznym i wymagającym programie nauczania, który kładzie nacisk na analityczne myślenie, umiejętność czytania i pisania oraz perspektywę międzynarodową. IB działa od 1968 roku i obecnie prowadzi programy w ponad 140 krajach. Najpopularniejszym programem IB jest Diploma Programme, w którym uczestniczy ponad 5 000 szkół na całym świecie. IB oferuje szereg programów, od standardowych, wymagających wysokich osiągnięć i wszechstronnych po bardziej specjalistyczne i zawodowe.

Poziom 3

Angielski jest jednym z najpopularniejszych przedmiotów w programie dyplomowym IB. Ten dwuletni program łączy lektury oryginalnych tekstów anglojęzycznych z wyborami literatury światowej w tłumaczeniach, rozwijając zrozumienie roli języka w tworzeniu znaczenia i kontekstu w tekstach i społeczeństwach.

Ocena w programie dyplomowym IB ma charakter kryterialny, a nie normatywny, co oznacza, że prace uczniów są oceniane w odniesieniu do jasno określonych poziomów osiągnięć. Pozwala to na sprawiedliwą i równą ocenę wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia czy poziomu umiejętności. W połączeniu z tymi środkami uczniowie uzyskują kwalifikacje uznawane na całym świecie. Daje im również praktyczną bazę umiejętności związanych z karierą, które pozwolą im odnieść sukces w przyszłej karierze.

Poziom 4

Matura międzynarodowa (IB) to rygorystyczny program edukacji globalnej. Dwuletni dyplom dla osób w wieku 16-19 lat ma na celu rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie, które są niezależne w nauce i w szerszym świecie.

Matura Międzynarodowa wykorzystuje elementy oceniane wewnętrznie i zewnętrznie, aby mierzyć postępy uczniów. Oceny formatywne i sumatywne są oparte na kryteriach, aby zapewnić sprawiedliwość uczniom z całego świata. IB korzysta również z wielu zasobów internetowych w celu usprawnienia nauki uczniów, takich jak biblioteka cyfrowa, ścieżki edukacyjne i sklep z aplikacjami.

Program nauczania IB jest podzielony na sześć grup tematycznych. Każda grupa obejmuje jeden lub więcej obszarów tematycznych w sposób zrównoważony. W ramach każdego przedmiotu uczniowie są zachęcani do wykorzystywania swojej wyobraźni i odkrywania nowych pomysłów poprzez angażujące projekty, ćwiczenia i lekcje. Program IB kładzie duży nacisk na krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Uczy także uczniów, jak w sposób przemyślany i odpowiedzialny wykorzystywać swój czas, zasoby i energię.

Poprzedni artykuł

Jakie morza otaczają Grecję?

Następny artykuł

Jak głosować do UE?

Oceń artykuł: Matura rozszerzona z angielskiego – jaki to poziom?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5