Jak nazywamy slamsy w Peru?

Slumsy to zaniedbane części miast, gdzie warunki mieszkaniowe i bytowe są przerażająco złe. Mogą to być zarówno gęsto zabudowane, obskurne kamienice w centrum miasta, jak i spontaniczne osiedla bez uznania prawnego i praw.

Projekt modernizacji slumsów może przynieść społeczności wiele korzyści, takich jak: zaopatrzenie w czystą wodę, odpowiednie odprowadzanie ścieków i poprawa warunków życia. Modernizacja może również pomóc w zmniejszeniu śmiertelności niemowląt i przestępczości.

Co to są slumsy?

Slumsy to miejsce, w którym ludzie żyją w ubóstwie i brakuje im odpowiednich mieszkań, przestrzeni życiowej, bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych. Żyją również w odseparowanym środowisku miejskim z niewielką ilością terenów zielonych i mają słabe wyniki zdrowotne.

Slumsy są często wynikiem własności ziemi, warunków handlu, ruchów partyzanckich i handlu kokainą. Są częścią złożonego systemu nieformalności w Peru zwanego barriadas.

Największym slumsem w Limie jest Villa Salvador, społeczność położona na wzgórzu, która przez lata doświadczała przemocy i walki ze strony rządu i maoistowskich grup partyzanckich Shining Path. Znajduje się tam mała, słabo udekorowana szkoła, w której dzieci i ich rodziny spotykają się na obiad i naukę.

Jakie są cechy charakterystyczne slumsów?

Jeśli jedziesz ruchliwą drogą przez Limę, kondominia i korty tenisowe w Miraflores ustępują miejsca pokrytym kurzem slumsom. To nie jest granica wytyczona przez polityków czy planistów, ale przez siły natury i ubóstwa, które stworzyły ten ostry podział w mieście.

Te slumsy są wynikiem masowej migracji między obszarami wiejskimi i miejskimi od lat 50-tych, kiedy to ludzie ze wsi szukali możliwości pracy w Limie lub na wybrzeżu. Osiedlają się w invasiones – słomianych chatach wznoszonych praktycznie w ciągu jednej nocy na skalistych zboczach i wydmach wokół centrum metropolii.

Siedliska te rozrastają się, ponieważ przybyszom brakuje środków na wygodne życie w mieście, więc jedynym wyjściem staje się wznoszenie domów na własnej ziemi. Przeludnione, niehigieniczne, brudne i pozbawione usług slumsy mają negatywny wpływ na zdrowie i edukację. Dotyczy to zwłaszcza kobiet i dzieci, które nie mają dostępu do podstawowych usług ani wiedzy na temat warunków sanitarnych.

Jakie są wyzwania związane z życiem w slumsach?

NZ szacuje, że 1 na 7 osób na świecie żyje w slumsach. Slumsy są jedną z najczęstszych form zamieszkania w rosnących miastach, od Kibery w Nairobi po New Delhi i Manilę, i stanowią ważne społeczne i ekonomiczne wyzwanie na przyszłość.

W slumsach mieszkańcy cierpią z powodu słabego zdrowia i braku dostępu do podstawowych usług, takich jak czysta woda, urządzenia sanitarne i higieniczne. Są też bardziej podatni na choroby takie jak cholera i dur brzuszny.

Te wyzwania są spotęgowane przez złe zarządzanie i brak bezpiecznej własności ziemi, które napędzają rozwój osiedli w slumsach. Slumsy często rozwijają się szybko, kiedy ludzie migrują z obszarów wiejskich do ośrodków miejskich, a rządy często nie są w stanie zareagować na czas na wzrost populacji.

W dodatku brak wiarygodnych danych na temat mieszkańców slumsów i ich warunków życia oznacza, że brakuje informacji, które można wykorzystać do poprawy warunków mieszkaniowych. Ma to konsekwencje zarówno dla badaczy, jak i decydentów.

Jakie są rozwiązania problemu życia w slumsach?

Slumsy często powstają na nieużywanych terenach, takich jak zbocza, wąwozy i tereny zalewowe. Obszary te są zazwyczaj nieplanowane, chaotyczne i przeludnione.

W takich warunkach ludzie często nie mają dostępu do podstawowych usług, takich jak woda i ścieki. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska i zwiększa ryzyko chorób.

Kluczowym rozwiązaniem problemu slumsów jest zapewnienie mieszkańcom slumsów bezpiecznej własności ziemi. Dzięki temu czują się oni bezpieczni przed eksmisją i chętniej inwestują w swoją społeczność.

Zapewnienie podstawowych usług, takich jak czysta woda i kanalizacja, jest ważne również dlatego, że poprawia zdrowie mieszkańców slumsów, co z kolei zmniejsza ich narażenie na choroby, którym można zapobiec.

Innym rozwiązaniem jest zachęcanie lokalnych rynków kapitałowych i samych mieszkańców slumsów do inwestowania w swoje osiedla. Takie spontaniczne inicjatywy sektora prywatnego mogą być bardzo skuteczne. Można je zwiększyć dzięki finansowaniu przez donatorów, aby zmobilizować jeszcze większe ilości prywatnych inwestycji.

Następny artykuł

Jaka mata do akupresury?

Oceń artykuł: Jak nazywamy slamsy w Peru?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5